Giỏ hàng

Bài dich Government

GOVERNMENT

 • Mot so nguoi cho rang nghia vu cham soc nguoi gia phai la trach nhiem cua moi gia dinh va ca nhan; however, toi tin rang la vai tro cua chinh phu trong this mission is undeniable
 • De mo dau, co mot su that rang nguoi gia chinh la luc luong lao dong da tham gia cong hien vao viec xay dung quoc gia trong nhieu nam truoc do.
 • To be more specific, bon ho da hy sinh khong nhung tuoi thanh xuan, suc khoe, hoai bao ma con ca cuoc song cua minh de tao ra cac gia tri thang du cho dat nuoc ho; bon ho cung la nhung cong dan da dong thue qua nhieu thap ki. Chinh vi vay, khi bon ho gia di va mat suc lao dong, chinh phu phai la nhung nguoi chiu trach nhiem cham soc laic ho ho nhu mot cach de compensate for their hardwork and devotion
 • Secondly, by offering nhung dich vu nursing care, free healthcare, free services, honoring them as useful members, somehow prove that dat nuoc do duoc xay dung dua tren tinh yeu thuong va su ton trong
 • In other words, neu nhu nhung cach hanh xu nhan dao nhu vay duoc nhan rong, khong nghi ngo gi nua nhung truyen thong tot dep, ton vinh gia tri cua nguoi cao tuoi se duoc truyen laic ho the he sau. Ve lau ve dai, no se tao nen tinh thuong nguoi, yeu hoa binh giua cac cu dan trong cong dong

 

GOVERNMENT

 • Theo quan diem rieng cua toi, toi hoan toan bi thuyet phuc (convinced) that chinh phu nen tap trung nguon luc (financial resources) cua minh cho viec hop tac voi cac nuoc khac de bao ve nen hoa binh trong khu vuc
 • Lay SARS epidemic tai Hong Kong la mot vi du de minh hoa cho quan diem nay, trong qua khu, nguoi dan Hong Kong noi rieng va nguoi dan Chau A noi chung da phai ganh chi unhung hau qua tham khoc cua benh SARS, cai ma da cuop di sinh mang cua hang trieu nguoi
 • Tuy nhien, thanks to su ho tro ve mat tai chinh, nhan luc, va y te tu cac nuoc tien bo, ho da cu cac nha khoa hoc tim ra nguon khang sinh de uc che su lay lan cua virus, cai ma da ngan can duoc su lay lan cua dich benh nay
 • Noi mot cach cu the hon, neu nhu vao thoi diem do, khong nuoc nao san sang giup do Hong Kong, nguoi dan Hong Kong se lien tuc di chuyen sang cac nuoc khac bang duong bo, hang khong, cai ma se de dang lay lan dich benh sang toan khu vuc
 • As a result, no hoan toan thuyet phuc khi cac nuoc nen ho tro lan nhau trong cac van de chung cua khu vuc, boi vi giup do lan nhau co nghia la giup do cho chinh ban than minh.

 

GOVERNMENT

 • Tren mot mat, khong nghi ngo gi nua chinh phu dong mot vai tro rat quan trong trong viec giai quyet thieu hut luong nha o, boi vi they have what it takes to solve this problem effectively.
 • Firstly, in order to giai quyet van de nay, viec xay dung cac do thi ve tinh (satellite towns) can phai duoc taken into account boi vi no se giai toa ap luc len co so ha tang va tru luong nha o o cac do thi lon
 • For example, lay Hanoi la mot vi du cu the de illustrate this point, in the past, nguoi dan Hanoi phai song trong nhung can nha chat hep voi dien tich nho hon 10m2 boi vi su qua tai dan so; tuy nhien, khi chinh phu ban hanh chinh sach mo rong thanh pho Hanoi, lap ra cac khu do thi moi, xay dung he thong giao thong thuan tien hon, tinh trang qua tai dan so o trung tam da duoc giai quyet
 • Secondly, another innovative solution is that cac chinh sach moi can duoc khuyen khich de thuc day cac cong ty relocate o vung suburban areas boi vi cang nhieu khu cong nghiep duoc tap trung tai mot noi cu the, cang nhieu cu dan se di cu den khu vuc do
 • To be more specific, neu thue nha o, thue van hanh duoc mien hoac giam o cac vung do thi moi, no se kich thich cong ty den hoat dong o cac khu nay, khuyen khich nhieu nguoi dan hon di cu sang vung ven. In the long run, van de qua tai dan so o trung tam se duoc giai quyet.

Danh mục tin tức